Ôn thi học kỳ Ngữ văn 7

  Mục lục bài giảng
  • Tục ngữ - Dạng 1: Giải thích câu tục ngữ
  • Các ví dụ
  • Dạng 2: Tìm các câu tục ngữ theo chủ đề/ yêu cầu
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP HỌC KỲ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào