Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1,2,3,4
  • Bài 5,6,7
  • Bài 8,9,10
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 7. SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 01. Quan hệ giữa các hàng trong số thập phân. So sánh số thập phân.

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 490

Chưa có thông báo nào