Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cơ bản
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 9. HÌNH HỌC

Bài 04. Hình thang - Diện tích hình thang.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 461

Chưa có thông báo nào