Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3,4
  • Bài 5,6
  • Bài 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 7. SỐ THẬP PHÂN VÀ CÁC PHÉP TÍNH

Bài 05. Giải toán liên quan đến số thập phân

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 364

Lưu ý: GV đính chính bài giảng

- Clip bài 5. a + b + a x 10 - b = 55,22 + 370,7 = 425, 92

Chưa có thông báo nào