Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Các đơn vị đo thời gian
  • Phép qui đổi thời gian
  • Phép cộng
  • Phép trừ
  • Phép nhân
  • Phép chia
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 10. BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

Bài 01. Đơn vị đo thời gian.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 347

Chưa có thông báo nào