Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 4
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 12. CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ

Bài 03. Bài toán Tổng - Tỉ, Hiệu - Tỉ (tiết 2)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 215

Chưa có thông báo nào