Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5,6
  • Bài 7,8
  • Bài 9
  • Bài 10,11
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 14. MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ

Bài 04. Bài toán trồng cây.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 263

GV đính chính video bài giảng.

- Bài 4 (clip 04), các em sửa đề bài ý b từ 5 phút thành 4 phút nhé
- Clip Bài 5, 6 (1:00) 200 : 1 + 1 = 201 (cột cờ)
Sửa thành: (200 : 1 + 1) x 2 = 402 (cột cờ)

Chưa có thông báo nào