Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 11. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG - HIỆU CỦA HAI SỐ

Bài 1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 271

Chưa có thông báo nào