Nâng cao Toán 5

  Mục lục bài giảng
  • Bài 5
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHỦ ĐỀ 11. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG - HIỆU CỦA HAI SỐ

Bài 03. Tìm 2 số khi biết hiệu ẩn tổng.

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 168

Chưa có thông báo nào