PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
  • Sự tương tự dao động cơ và dao động điện từ
  • Con lắc lò xo treo thẳng đứng
  • Con lắc đơn
  • Sóng điện từ
  • Sóng vô tuyến
Nhấn để bật tiếng
X

I. KHOA HỌC (VẬT LÍ)

Dao động cơ và dao động điện từ

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 2.159

Chưa có thông báo nào