PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
  • Mạch điện chứa 1 phần tử
  • Mạch RLC nối tiếp
  • Máy phát điện xoay chiều
  • Máy biến áp
Nhấn để bật tiếng
X

I. KHOA HỌC (VẬT LÍ)

Dòng điện xoay chiều

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.296

Chưa có thông báo nào