PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 18
 • Câu 19
 • Câu 20
 • Câu 21
 • Câu 22
 • Câu 23
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 27
 • Câu 28
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 02

Đề số 02. Phần tư duy định lượng (Phần 1)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 9.222

Lưu ý: Câu 25, thầy viết nhầm \[HK = \frac{{\sqrt 6 }}{6}\]. Các e sửa thành \[HN = \frac{{\sqrt 6 }}{6}\] nhé

Chưa có thông báo nào