PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
 • Câu 24
 • Câu 25
 • Câu 26
 • Câu 27
 • Câu 28
 • Câu 29
 • Câu 30
 • Câu 31
 • Câu 32
 • Câu 33
 • Câu 36
 • Câu 37
 • Câu 38
 • Câu 40
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 08

Đề số 08. Phần tư duy định lượng (Phần 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 662

Lưu ý: GV không chữa câu 39

Chưa có thông báo nào