PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
  • Đầu thế kỉ XX
  • 1919 - 1930
  • 1930 - 1945
Nhấn để bật tiếng
X

V. KHOA HỌC (LỊCH SỬ)

Bài 3. Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam qua từ khóa (phần 2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 3.669

Chưa có thông báo nào