PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
 • Câu 1
 • Câu 2
 • Câu 3
 • Câu 4
 • Câu 5
 • Câu 6
 • Câu 7
 • Câu 8
 • Câu 9
 • Câu 10
 • Câu 11
 • Câu 12
 • Câu 13
 • Câu 14
 • Câu 15
 • Câu 16
 • Câu 17
 • Câu 18
 • Câu 19
 • Câu 20
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 01

Đề số 01. Phần tư duy định tính (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 7.929

Câu số 07:

Đáp án đúng: 1,2,6,7,8.

Chưa có thông báo nào