PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
  • Kháng chiến chống Pháp
  • Kháng chiến chống Mĩ
  • 1975 - 2000
Nhấn để bật tiếng
X

V. KHOA HỌC (LỊCH SỬ)

Bài 4: Hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam qua từ khóa (Phần 3)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.756

Chưa có thông báo nào