PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
  • Câu 45
  • Câu 46
  • Câu 47
  • Câu 48
  • Câu 49
  • Câu 50
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 05

Đề số 05. Phần tư duy định lượng (Phần 4)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 973

Lưu ý: Câu 50 đáp án cuối cùng thầy bị nhầm. Kết quả chính xác là 3 các em nhé

Chưa có thông báo nào