PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu kì thi
 • Khái quát kiến thức lịch sử
 • Các dạng câu hỏi
  • Kết nối - ghép đôi
  • Khai thác bảng số
  • Lựa chọn câu hỏi đúng
  • Phủ định
  • Khai thác đoạn tư liệu
Nhấn để bật tiếng
X

V. KHOA HỌC (LỊCH SỬ)

Bài 1. Hướng dẫn phương pháp ôn tập hiệu quả

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 3.400

Chưa có thông báo nào