PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
 • Câu 36
 • Câu 37
 • Câu 38
 • Câu 39
 • Câu 40
 • Câu 41
 • Câu 42
 • Câu 43
 • Câu 44
 • Câu 45
 • Câu 46
Nhấn để bật tiếng
X

Đề số 04

Đề số 04. Phần tư duy định lượng (Phần 3)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.510

Lưu ý: Trong câu 44, thầy tính nhầm \[f\left( {\sqrt { - \frac{b}{{2a}}} } \right) = f\left( {\sqrt { - m} } \right)\] các em sửa thành \[f\left( {\sqrt { - \frac{b}{{2a}}} } \right) = f\left( {\sqrt { m} } \right)\] nhé

Chưa có thông báo nào