PAT-I (HSA) Luyện giải đề

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng bài trắc nghiệm tính toán
  • Quy luật di truyền
  • Di truyền quần thể
  • Di truyền phả hệ
  • Câu hỏi 1
  • Câu hỏi 2
Nhấn để bật tiếng
X

III. KHOA HỌC (SINH HỌC)

Bài 3: Các dạng và phương pháp làm trắc nghiệm tính toán Sinh học.

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 2.315

- Ở clip "Quy luật di truyền", phút thứ 4:15s thầy viết nhầm trên bảng kết quả của phép lai (Aa x aa) sẽ tạo ra 1Aa : 1aa (1 trội : 1 lặn).

- Ở clip "Câu hỏi 2", thầy xét thiếu trường hợp gen nằm trên NST giới tính, với trường hợp này kết quả vẫn ra 25% như trường hợp gen nằm trên NST thường.

Chưa có thông báo nào