Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • PCNN sinh hoạt
  • PCNN nghệ thuật - PCNN chính luận
  • PCNN khoa học - PCNN báo chí - PCNN hành chính công vụ
Nhấn để bật tiếng
X

II. TƯ DUY ĐỊNH TÍNH (Đọc hiểu)

Các phong cách ngôn ngữ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 873

Chưa có thông báo nào