Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
  • Thuyết tương đối hẹp
  • Cấu tạo và liên kết hạt nhân
  • Phản ứng hạt nhân
  • Định luật phóng xạ
Nhấn để bật tiếng
X

III. KHOA HỌC (VẬT LÍ)

Hạt nhân nguyên tử

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 962

Chưa có thông báo nào