Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

Nhấn để bật tiếng
X

I. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Phương pháp ghép trục, sao chép đồ thị

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 589

Chưa có thông báo nào