Lớp Live Luyện thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Bài tập
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
  • VD7
Nhấn để bật tiếng
X

I. TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH)

Phương pháp giải các bài toán thực tế

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 599

Chưa có thông báo nào