PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Phong trào cách mạng 1930 - 1931
  • Phong trào dân chủ 1936 - 1939
  • Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939 - 1945
  • Tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1919 - 2000

Bài 2. Phong trào giải phóng dân tộc (1930 -1945)

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 269

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào