PAT-C (HSA) Tổng ôn toàn diện

  Mục lục bài giảng
  • Pháp xâm lược Việt Nam
  • Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam
Nhấn để bật tiếng
X

LỊCH SỬ VIỆT NAM 1858 - 1918

Bài 1. Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.540

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào