[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

Nhấn để bật tiếng
X

Logarit

Một số ví dụ minh họa

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 6

Lưu ý: Trong clip 02 (VD2 - 9p35) thầy viết nhầm thành \[2{\log _5}7\] các em sửa thành \[6{\log _5}7\] và tính toán lại giúp thầy nhé

Chưa có thông báo nào