[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp 1
  • Phương pháp 2
  • Phương pháp 3
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình mũ

Phương trình mũ

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào