[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • 1. Một số BT cho sẵn hàm số
    • VD 1-3
    • VD 4-5
  • 2. Một số BT cần xác định hàm số
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập chương II

Các bài toán thực tế khác

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 0

Chưa có thông báo nào