[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tập xác định
  • 2. Đạo hàm
  • 3. Tính đơn điệu
  • 4. Nhận dạng đồ thị hàm số
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập về hàm số lũy thừa, mũ và logarit

Các dạng toán hàm số mũ và hàm số lũy thừa

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào