[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3
  • VD 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập về phương trình, bất phương trình mũ

Luyện tập về phương trình, bất phương trình mũ cơ bản

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào