[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sử dụng định nghĩa và tính chất
    • Lí thuyết
    • VD
  • 2. Sử dụng quy tắc logarit
  • 3. Sử dụng công thức đổi cơ số
Nhấn để bật tiếng
X

Logarit

Cách học công thức logarit

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào