[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • PP đưa về cùng cơ số
    • VD1
    • VD2, 3
  • PP đặt ẩn phụ
  • PP nhóm nhân tử chung
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình logarit

Phương trình logarit

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào