[Nền tảng Toán 12] Chuyên đề Lũy thừa - Mũ - Logarit

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 2
    • Lí thuyết
    • VD1
    • VD2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập về phương trình, bất phương trình mũ

Luyện tập về phương trình, bất phương trình mũ chứa tham số (P2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào