Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đỗ Thị Thanh Thư

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 3: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tập đọc: Thư thăm bạn (Phần 1)

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 1.192

Chưa có thông báo nào