Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • I - Nhóm các văn bản truyện
    • Dạng 4: Miêu tả sáng tạo nhân vật/ hình ảnh
    • Ví dụ mẫu
    • Dạng 5: Nêu nét đặc sắc trong nghệ thuật trần thuật
Nhấn để bật tiếng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 4)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 233

Chưa có thông báo nào