Ngữ văn 6 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KÌ II

Ôn tập phần Văn (Tiết 4)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • I - Nhóm các văn bản truyện
    • Dạng 4: Miêu tả sáng tạo nhân vật/ hình ảnh
    • Ví dụ mẫu
    • Dạng 5: Nêu nét đặc sắc trong nghệ thuật trần thuật
X