Tiếng Anh 6 (hệ 10 năm) - Cô Nguyễn Thị Mai Hương, Cô Nguyễn Thị Thịnh

  Mục lục bài giảng
  • Extra vocabulary
  • Brainstorming
  • Structures
Nhấn để bật tiếng

UNIT 1. MY NEW SCHOOL

Lesson 4. Communication

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 2.286

Chưa có thông báo nào