Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1. Rút gọn biểu thức
    • Ý a, b, c, d
  • Bài 2. Tìm số tự nhiên n
    • Ý a, b, c, d, e
  • Bài 3, 4
    • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Bài 06. Luyện tập (Phần 2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 7.480

Chưa có thông báo nào