Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1. Số nào là số thập phân hữu hạn, vô hạn tuần hoàn ?
  • Bài 2. Đổi số thập phân thành phân số
  • Bài 3. Làm tròn số
  • Bài 4. Thực hiện phép tính
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Bài 12. Luyện tập

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 7.162

Chưa có thông báo nào