Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Mặt phẳng tọa độ
    • Biểu diễn một điểm trêm mặt phẳng tọa độ
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 2. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 06. Mặt phẳng tọa độ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 5.956


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Mặt phẳng tọa độ
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào