Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c-g-c). Vẽ tam giác biết 2 cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

HÌNH HỌC - CHƯƠNG 2. TAM GIÁC

Bài 05. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c-g-c)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 7.427


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (c-g-c)
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
GV đính chính bài giảng:
Ở phút 5:15 (bài 2) sửa thành AB = AD.

Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào