Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thu thập số liệu thống
  • 2. Lập bảng tần số
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 3. THỐNG KÊ

Bài 01. Thu thập số liệu thống kê – Tần số - Bảng tần số

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 14.251

Chưa có thông báo nào