Toán 7 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Khái niệm về biểu thức đại số
  • Lý thuyết về biểu thức đại số
  • Ví dụ
 • 2. Giá trị của một biểu thức đại số
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • 3. Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 01. Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của một biểu thức đại số

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 15.317

Chưa có thông báo nào