Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

ÔN TẬP HỌC KỲ I

Ôn tập phần Tập làm văn

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nội dung bài văn
  • Cách diễn đạt, trình bày bài văn
  • Cách diễn đạt, trình bày bài văn (tiếp)
  • Các dạng bài
X