Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Công dụng của trạng ngữ
  • Tách trạng ngữ thành câu riêng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng

Học kỳ II

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 77

Chưa có thông báo nào