Ngữ văn 7 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

Học kỳ II

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Công dụng của trạng ngữ
  • Tách trạng ngữ thành câu riêng
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
X