Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • Bài tập 1 ý a - b
  • Bài tập 1 c - d
  • Bài 2
  • Bài 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I: HÀM LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài 1. Hàm số lượng giác (Phần 1)

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 20.517

Tóm tắt nội dung:

  • Bài giảng cung cấp phương pháp giải các dạng toán về Tập xác định của hàm số lượng giác
  • Cùng các bài tập từ cơ bản đến nâng cao


Chưa có thông báo nào