Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 1.
  • Bài toán 2.
  • Bài toán 3.
Nhấn để bật tiếng
X

Chương I. Làm chủ phép biến hình trong mặt phẳng

Bài 1. Xác định ảnh của “Điểm – Đường thẳng – Đường tròn ” qua phép tịnh tiến

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 6.106

Bài giảng dạy các em cách giải các bài tập cơ bản của phép tịnh tiến !

Giúp các em đạt điểm số cao trong các kỳ thi trên lớp
Các em chú ý bài 1 và bài 2 chung BTTL

Chưa có thông báo nào