Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Bài 11. Thiết diện trong bài toán “Hình lăng trụ” sẽ được mở vào ngày 17/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 11. Thiết diện trong bài toán “Hình lăng trụ”

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 666

Bài giảng dạy các em thiết diện hình "lăng trụ"

Chưa có thông báo nào