Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chương II. Bài tập về đường và mặt trong không gian. Quan hệ song song

Bài 11. Thiết diện trong bài toán “Hình lăng trụ”

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.151

Bài giảng dạy các em thiết diện hình "lăng trụ"

Chưa có thông báo nào