Ôn luyện Toán 11 - Thầy Lê Đức Thiệu, Thầy Chu Văn Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ minh họa 1
  • Ví dụ minh họa 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chương III. Vector trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 4. Thiết diện đi qua 1 điểm và vuông góc với đường cho trước

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.015

Bài giảng dạy cách tìm thiết diện đi qua điểm và vuông góc với đường trong không gian

Chưa có thông báo nào