Nâng cao Tiếng Việt 4 - Cô Trần Thị Vân Anh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Luyện tập
    • Bài 1 và bài 2
    • Bài 3 và bài 4
    • Bài 5 và bài 6
Nhấn để bật tiếng

Chuyên đề 1: Tiếng, từ

Bài 3. Phân biệt tiếng và từ

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 854


Trong buổi học trước, các em đã được làm quen với khái niệm, cấu tạo của tiếng. Hôm nay, cô giáo Trần Thị Vân Anh sẽ tiếp tục hướng dẫn các em bài giảng Phân biệt tiếng và từ. Cùng lấy vở ghi chép bài giảng của cô giáo nào các em!

Chưa có thông báo nào